Termeni si conditii

Regulament pentru utilizarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity

ARTICOLUL 1. SCOPUL SERVICIULUI

 • Transportul prin intermediul bicicletelor reprezintă o alternativă pentru mobilitatea în oraș.

Aceste reglementări definesc condițiile în care utilizatorii pot folosi și accesa sistemul SIBIU BikeCity. Utilizarea unei biciclete prin acest serviciu implică acceptarea expresă a tuturor condițiilor prezentate în acest Regulament.

Proiectul SIBIU BikeCity are ca scop principal utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

SISTEMUL AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE ÎN REGIM SELF- SERVICE – SIBIU BikeCity, denumit în continuare „Sistem”, este un serviciu oferit și operat de Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu (S.P.A.D.P.P. Sibiu).

 • Utilizatorii au la dispoziție următoarele date de contact:

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT SIBIU

Sediu: Sibiu, Piața Mică, Nr.22, cod poștal 550182

Tel. / Fax.: +40 269 213 302,

Telefon dispecerat: 0791/001.100

Aplicație: PBSC (Public Bike System Company) disponibilă pe sistemele de operare Android și iOS

e-mail: bikecity@sibiu.ro

site: bikecity.sibiu.ro

 • Sistemul constă în amplasarea pe domeniul public al Municipiului Sibiu de stații automate de închiriere biciclete în regim self-service, fiecare prevăzute cu un terminal de plată/informații și locații securizate pentru andocare biciclete. Sistemul permite utilizatorului să închirieze o bicicletă conform metodelor descrise în prezentul regulament.
 • Va fi pusă la dispoziția utilizatorilor o flotă inițială de 540 de biciclete, 8 triciclete pentru seniori și 4 triciclete pentru persoane cu dizabilități, distribuite în 44 de locații amplasate în diferite zone ale orașului.

          În cuprinsul prezentului Regulament, orice referire la biciclete include și tricicletele. 

 • Accesarea Sistemului SIBIU BikeCity este condiționată de acceptarea termenilor generali, precum şi a notei de prelucrare a datelor cu caracter personal, valabile la momentul utilizării sistemului și care se pot modifica oricând pe durata funcționării sistemului. Termenii generali şi nota de prelucrare a datelor cu caracter personal se aduc la cunoștință înainte și pe parcursul utilizării serviciului și se consideră ca fiind acceptate prin continuarea demersurilor pentru utilizarea serviciilor de închiriere a bicicletelor. 

ARTICOLUL 2. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

 • Intervalul orar de închiriere este 06:00-24:00, de luni până duminică.
 • Sistemul este disponibil pe tot parcursul anului, cu excepția perioadei din sezonul rece. În funcție de condițiile meteo din această perioadă a sezonului rece sau în alte situații excepționale, programul de utilizare poate să difere.
 • Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, nu este răspunzător pentru eventuale prejudicii/daune interese cauzate de suspendarea programului de utilizare a sistemului de închiriere a bicicletelor pentru motivele menționate anterior. În cazul unei opriri sau întreruperi a sistemului, operatorul va face tot posibilul pentru a informa utilizatorul în timp real cu privire la condițiile de disponibilitate a sistemului prin intermediul site-ului web, al aplicației sau orice alte mijloace de comunicare/informare.
 1. Scopul sistemului este acela de a utiliza bicicleta ca o alternativă la mijloacele de transport poluante, evitarea aglomerației în trafic și sporirea mobilității în municipiul Sibiu. 

ARTICOLUL 3. UTILIZAREA SISTEMULUI

 1. Sistemul SIBIU BikeCity este accesibil oricărei persoane denumite „utilizator”, în următoarele condiții:
 • să aibă peste 14 ani la data înregistrării;
 • să fie apt pentru ciclism și să nu aibă contraindicații medicale;
 • să respecte prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să respecte prevederile H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 • Tricicletele pentru seniori sunt destinate și pot fi utilizate doar de către această categorie de utilizatori.
 • Tricicletele adaptate cu sisteme de pedalare accesibile pentru persoane cu dizabilități sunt destinate și pot fi utilizate exclusiv de către această categorie de utilizatori.
 • Sistemul poate fi accesat atât de “utilizatori înregistrați” cât și de către „utilizatori neînregistrați” prin plata tarifelor prevăzute și în acord cu procedura descrisă în prezentul Regulament. Acolo unde nu se precizează altfel în cuprinsul prezentului Regulament, orice referire la utilizator se referă atât la “utilizatorii înregistrați” cât și la „utilizatorii neînregistrați”.
 • Pentru utilizatorii înregistrați, se poate deschide un singur cont şi emite un singur abonament per persoană, iar pentru accesarea și utilizarea sistemului de închiriere biciclete prin sistemul SIBIU BikeCity, utilizatorii au următoarele opțiuni pentru crearea și validarea unui cont de utilizator:
 • utilizarea de dispozitive mobile pentru accesarea aplicației PBSC (Public Bike System Company) disponibilă în GooglePlay, App Store;
 • utilizarea terminalului inteligent aflat în stațiile de închiriat biciclete;
 • accesarea site-ului bikecity.sibiu.ro
 • Statutul de utilizator înregistrat necesită, pe lângă realizarea și activarea unui cont de utilizator înregistrat, furnizarea datelor de identificare personale, furnizarea unei adrese de e-mail valide, a numărului de telefon și adăugarea și înregistrarea unei metode de plată (card bancar), precum și câteva măsuri de validare.
 • Toți utilizatorii sistemului sunt obligați să citească termenii și condițiile și să le accepte înainte de a utiliza sistemul pentru prima dată. 
 • Simpla utilizare a sistemului implică acceptarea deplină și fără rezerve de către orice utilizator (înregistrat sau neînregistrat) a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și în termenii și condițiile de utilizare a sistemului, iar pentru acordul utilizatorului privind conținutul termenilor și condițiilor nu este necesară semnătură olografă sau electronică. 

ARTICOLUL 4. TARIFE ȘI MODALITATE DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR

SECȚIUNEA I. – Tarife și durate de închiriere

Tarife și durate de închiriere:

Tip utilizare Tarif Durată închiriere bicicletă Timp nefracționat per utilizare Termen returnare bicicletă                             
Ocazională 1 leu 1 oră 1 oră – până la ora 24:00, 

în ziua închirierii

10 lei 1 zi* 1 zi – până la ora 24:00, 

în ziua închirierii

Abonamente** 20 lei 20 ore (1.200 minute)*** 1 minut – până la ora 24:00, 

în ziua închirierii

30 lei 30 ore (1.800 minute)*** 1 minut – până la ora 24:00, 

în ziua închirierii

40 lei 40 ore (2.400 minute)*** 1 minut – până la ora 24:00, 

în ziua închirierii

Se acordă o bonificație de 10 ore (600 minute) pentru utilizatorii înregistrați care au utilizat bicicleta mai mult de 40 de ore pe parcursul unei luni calendaristice.

Bonificația se acordă la începutul următoarei luni***.

*       ziua în curs

**     posesorii de abonamente pot închiria în același timp până la 4 biciclete 

***  activ pe durata anului în curs, conform perioadei și condițiilor de utilizare din prezentul Regulament

 • Bicicleta închiriată va fi returnată cu respectarea termenului de utilizare, iar în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni contravenționale. 

Dacă bicicleta nu este returnată în maxim 12 ore (de la expirarea termenului de returnare, respectiv ora 24:00) este considerată suspiciune de furt a bicicletei, sens în care vor fi sesizate organele de cercetare.

 • Costurile achitate sunt definitive şi nu pot fi restituite, indiferent de motiv.  
 • Pe lângă costurile de mai sus se vor adăuga orice alte costuri asociate necesității de reparație, remediere sau înlocuire în cazul pagubelor, distrugerilor sau prejudiciilor de orice fel care decurg din utilizarea necorespunzătoare a bicicletelor.
 • Primăria Municipiului Sibiu poate stabili punerea la dispoziție a bicicletelor, în regim gratuit cu ocazia unor concursuri, evenimente avizate, alte situații. 

SECȚIUNEA II. – Închirierea și returnarea bicicletei

 • Deblocarea bicicletei pentru a începe închirierea:

Bicicletele se pot închiria de la orice stație de închiriat din sistemul SIBIU BikeCity, în măsura disponibilității acestora și în limitele programului de funcționare. 

Condițiile de preluare a bicicletei, drepturile și obligațiile care se aplică la momentul închirierii sunt cele afișate pe site-ul bikecity.sibiu.ro, în aplicația PBSC (Public Bike System Company) sau în stațiile de închiriere biciclete. 

Utilizatorul are obligația de a verifica starea tehnică a bicicletei în primele 10 minute de la închiriere. În cazul în care constată o defecțiune existentă, trebuie să returneze bicicleta în aceeași stație și să anunțe Dispeceratul SIBIU BikeCity. În aceste 10 minute nu se vor percepe costuri.

 • Pentru a prelua o bicicletă din stația de închiriere biciclete sunt disponibile diferite opțiuni:
 1. UTILIZATORI ÎNREGISTRAȚI 

Notă: Este necesară crearea în prealabil a unui cont de utilizator conform precizărilor de la Articolul 3, Secțiunea I. 

 1. utilizând aplicația din telefonul mobil, prin scanarea codului QR de pe bicicletă:
 • utilizatorul înregistrat trebuie să fie autentificat în aplicație;
 • se selectează „Deblocați folosind codul QR” din aplicație;
 • se alege bicicleta și scanează codul QR, aplicat pe cadrul bicicletei;
 • un semnal sonor și un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma deblocarea bicicletei pentru utilizare.

 1. utilizând aplicația din telefonul mobil, prin introducerea unui cod numeric generat de aplicație, la tastatura sistemului de andocare al bicicletei:
 • utilizatorul înregistrat trebuie să fie autentificat în aplicație;
 • se selectează „Deblocați folosind codul numeric” din aplicație;
 • se alege bicicleta și se introduce codul numeric format din 5 cifre, la tastatura sistemului de andocare al bicicletei;  
 • un semnal sonor și un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma deblocarea bicicletei pentru utilizare.

 1. utilizând terminalul inteligent, prin introducerea codului numeric generat de terminal, la tastatura sistemului de andocare al bicicletei:
 • utilizatorul înregistrat se autentifică la terminalul inteligent urmând pașii afișați pe ecranul terminalului;
 • se selectează „Deblocați folosind codul numeric”;
 • se alege bicicleta și se introduce codul numeric la tastatura sistemului de andocare al bicicletei;  
 • un semnal sonor și un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma deblocarea bicicletei pentru utilizare.
 1. UTILIZATORI NEÎNREGISTRAȚI

Notă: Este necesară deținerea unui card bancar valabil.

 1. utilizând cardul bancar la terminalul inteligent, prin introducerea codului numeric generat de terminal, la tastatura sistemului de andocare al bicicletei
 • se scanează cardul bancar la terminalul inteligent;
 • se selectează „Deblocați folosind codul numeric”;
 • se alege bicicleta și se introduce codul numeric la tastatura sistemului de andocare a bicicletei; 
 • un semnal sonor și un semnal luminos (verde) la sistemul de andocare vor confirma deblocarea bicicletei pentru utilizare.
 • Blocarea temporară a bicicletei în afara unei stații în timpul închirierii, este disponibilă numai utilizatorilor care utilizează aplicația de pe telefonul mobil.
 1. Utilizatorul, în situația în care dorește să se oprească temporar în alte spații, unde nu se regăsesc stații de andocare disponibile în apropiere, trebuie să se asigure că parchează bicicleta numai la rastele de biciclete sau locuri special amenajate și să folosească doar dispozitive de blocare cu care este prevăzută bicicleta, astfel:
 1. în aplicație, în fereastra „închiriere curentă”, se alege opțiunea „blocare temporară”;
 2. se scanează codul QR al bicicletei pentru a activa lacătul conectat;
 3. se derulează cablul de fixare situat în coș și se prinde în jurul unui punct fix (parcare pentru biciclete prevăzută în acest scop);
 4. se împinge mânerul de blocare (de la roată) în jos;
 5. se introduce capătul cablului în locația prevăzută în acest scop pe lacăt asigurându-se că roata este blocată;
 6. pe ecranul aplicației se afișează mesajul „bicicletă blocată cu succes”.

IMPORTANT: În timpul unei opriri temporare, contorul de timp al cursei continuă să ruleze, iar bicicleta rămâne în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

 1. Pentru a încheia o oprire temporară în afara stației și a-și continua călătoria, utilizatorul efectuează următoarele operațiuni:
 1. în aplicație, în fereastra „închiriere curentă”, se alege opțiunea „deblocare”;
 2. se scanează codul QR al bicicletei pentru a debloca bicicleta;
 3. se scoate cablul de blocare de pe dispozitivul de blocare a roților și se fixează în coșul bicicletei;
 4. în aplicație se afișează un mesaj „bicicletă deblocată cu succes”.
 • Returnarea bicicletei în stațiile de andocare a bicicletelor:
 1. Returnarea bicicletelor se va face doar în sistemele de andocare din stațiile SIBIU BikeCity. Pentru a returna o bicicletă în stație după utilizare, utilizatorul va fixa bicicleta (deblocată inițial la momentul închirierii) în sistemul de andocare.                 Un semnal sonor și luminos verde va confirma fixarea iar perioada de închiriere este apoi finalizată. Dacă fixarea bicicletei în suport nu este corespunzătoare, semnalul sonor este diferit, iar culoarea luminii este roșie. În acest caz, utilizatorul trebuie să încerce să repete procedura de fixare a bicicletei sau să apeleze telefonic Dispeceratul SIBIU BikeCity dacă problema persistă.
 2. Prin excepție, în situația în care toate sistemele de andocare ale unei stații din sistemul SIBIU BikeCity sunt ocupate la un anumit moment dat, utilizatorul va putea preda bicicleta prin blocarea acesteia in imediata apropiere a staţiei. Perioada de închiriere se va putea finaliza numai dacă sistemul GPS al bicicletei recunoaște că aceasta se află în spațiul virtual predefinit al unei stații SIBIU BikeCity. 
 • Returnarea bicicletelor în caz de defecțiuni:

Utilizatorul este obligat să anunțe Dispeceratul SIBIU BikeCity la apariția oricăror defecțiuni pe durata folosirii bicicletei și să o returneze la cea mai apropiată stație, după andocarea acesteia să acționeze butonul de reparații prevăzut pe sistemul de andocare. 

În situația în care nu se mai poate continua deplasarea cu bicicleta, trebuie să anunțe Dispeceratul SIBIU BikeCity și să aștepte operatorul în vederea efectuării procedurilor de preluare a bicicletei.

 • Informații și instrucțiuni detaliate privind operațiunile aferente activității de închiriere a bicicletelor (de exemplu: creare cont, actualizare/modificare cont, utilizare aplicație, utilizare terminal, utilizare sistem de andocare, etc.), vor fi disponibile pe pagina web a sistemului www.bikecity.sibiu.ro.

ARTICOLUL 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

  1. Utilizatorul are dreptul de a folosi bicicletele exclusiv pentru uzul propriu. 
 • Echipamentul închiriat va fi folosit exclusiv de utilizatorul în cauză și doar pentru transportul personal.
 • Utilizatorul trebuie să folosească bicicleta doar pe trasee și rute corespunzătoare nivelului său de experiență.
 • Utilizatorul este obligat să returneze bicicleta preluată la timp conform prezentului Regulament şi în starea în care a fost preluată, cu excepția uzurii normale.
 • Utilizatorul este obligat să nu înstrăineze bicicleta ridicată și să nu comunice codul numeric pentru deblocarea bicicletei unei alte persoane. 
 • Utilizatorul este obligat să nu utilizeze bicicleta în condiții care pot deteriora bicicleta.
 • Utilizatorul este obligat să nu depășească sarcinile maxime admise de 150 kg pe bicicletă din care maxim 10 kg în coș.
 • Utilizatorului îi este interzis să participe la curse de biciclete sau să practice sporturi extreme, folosind bicicleta închiriată;
 • Utilizatorul este obligat să nu subînchirieze la terți sau să nu fie utilizate în alte scopuri comerciale, profesionale (curier, livrare produse, publicitate, etc.).
 • Utilizatorul este obligat să comunice sau să își actualizeze datele personale ori de câte ori este cazul.
 • Utilizatorul este obligat să respecte prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ale H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 precum și a celorlalte prevederi legale referitoare la deplasarea pe bicicletă în siguranță pe drumurile publice sau pe pistele special amenajate.
 • Utilizatorul are dreptul de a cere și primi informații cu privire la serviciile de închiriere a bicicletelor.
 • Utilizatorul are răspunderea integrală în caz de orice incidente (evenimente rutiere, tamponări, accidente, etc.) cât și pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice etc.) provocate unei terțe părți pe durata utilizării bicicletei. În acest caz are obligația să informeze în cel mai scurt timp, telefonic Dispeceratul SIBIU BikeCity la numărul de telefon mobil 0791 001 100 și ulterior să comunice copii după documentele întocmite în aceste situații.  Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu nu este răspunzător în cazul oricăror incidente/accidente/pagube de orice fel, cauzate prin folosirea bicicletelor de către utilizatori.
 • Utilizatorul este obligat să folosească echipamentul închiriat în condiții de exploatare normală, să evite lovirea sau pierderea subansamblelor echipamentului închiriat și este interzisă transportarea bicicletelor cu orice mijloc de transport fără acordul prealabil, în scris, al operatorului. În caz contrar, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu va putea pretinde despăgubirea la valoarea de piață a reparației sau a echipamentului (subansamblului) lipsă.
 • La apariția oricărei defecțiuni survenite pe perioada utilizarii (frâne, manete frâne, schimbătoare, ghidon, șa, cadru, roți, spițe, jante, lanț, etc.), utilizatorul are obligația să anunțe telefonic Dispeceratul SIBIU BikeCity la numărul de telefon mobil 0791 001 100. Este interzisă repararea sau orice modificare adusă bicicletei, de către utilizator.
 • În cazul furtului bicicletei, utilizatorul are obligația ca în cel mai scurt timp să declare furtul la Poliția Municipiului Sibiu, să informeze telefonic Dispeceratul SIBIU BikeCity la numărul de telefon mobil 0791 001 100 și să comunice copii după declarație și documente (înregistrate la Poliția Municipiului Sibiu).
 • În situații deosebite în care se constată că nu se respectă prevederile legale ale prezentului regulament, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, poate întrerupe utilizarea bicicletei și va asigura transportarea acesteia la stații de andocare sau service, notificând utilizatorul care a închiriat bicicleta.
 • Pentru încălcarea prevederilor alin. (1) – (16) din cuprinsul prezentului articol, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat poate dispune ca măsură administrativă anularea contului și după caz a abonamentului și după caz, aplicarea unei interdicții de accesare a sistemului.  

ARTICOLUL 6.  CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 • Utilizarea datelor cu caracter personal va fi făcută în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Prin înregistrarea și activarea unui cont, utilizatorul consimte în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date aferentă Sistemului.
 • Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existenței contului doar în scopul asigurării serviciului pentru care a fost creat contul, iar ulterior dezactivării contului va prelucra datele cu caracter personal în date anonime și utilizate doar în scopuri statistice interne.
 • Informaţiile furnizate de utilizatori vor fi folosite doar pentru a asigura funcţionarea Sistemului, pentru a îmbunătăți continuu funcţionarea Sistemului, pentru a creşte calitatea serviciilor oferite.
 • Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu nu va transmite către terțe părți informațiile cu caracter personal, decât cu excepția următoarelor cazuri:
 1. cu acordul utilizatorului;
 2. dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea funcționării sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity;
 3. Pot fi transmise informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
 1. este prevăzut într-o dispoziție legală;
 2. protejează drepturile Municipiului Sibiu;
 3. previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
 4. protejează siguranța individului sau siguranța publică;
 5. alte situații cu caracter excepțional
 1. În cazul în care activitățile utilizatorului contravin termenilor și condițiilor statuate sau a instrucțiunilor pentru utilizarea Sistemului;

ARTICOLUL 7. APLICAREA ȘI EXECUTAREA CONDIȚIILOR GENERALE DE ÎNCHIRIERE

 • Termenii și condițiile de utilizare ale Sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service SIBIU BikeCity se aplică oricărei utilizări a acestuia și sunt disponibile pe site și aplicație.
 • Utilizatorul se angajează să ia la cunoștință termenii și condițiile Sistemului și să le accepte înainte de utilizarea sistemului pentru prima dată, bifând caseta corespunzătoare. Utilizatorul este informat că simpla utilizare a sistemului implică acceptarea deplină fără rezerve a tuturor prevederilor.
 • Operatorul își rezervă dreptul de a modifica termenii în orice moment, fără notificare prealabilă, înțelegându-se că astfel de modificări vor fi aplicabile utilizărilor efectuate după aceste modificări. Prin urmare, este imperativ ca utilizatorul să consulte și să accepte termenii și condițiile atunci când utilizează sistemul.
 • În cazul în care una dintre prevederile care reglementează termenii și condițiile de utilizare ale Sistemului este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, celelalte clauze vor rămâne în vigoare și vor continua să aibă efect deplin.

ARTICOLUL 8.  CONTRAVENȚII 

 (1)  Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 300 lei pentru persoane fizice, următoarele fapte dacă nu au fost comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni:

 1. nereturnarea bicicletei închiriate, la stația de andocare, până la ora 24:00 din ziua închirierii;
 2. nedeclararea de către utilizator a daunelor produse bicicletei pe durata utilizării acesteia;
 3. utilizarea bicicletei închiriate, în alte zone și alte scopuri conform prezentului Regulament;
 4. deteriorarea sau distrugerea părților componente ale bicicletei, ale stațiilor de andocare, de închiriere, de reparații și modificări aduse bicicletei; 
 5. staționarea bicicletelor în afara rastelelor de biciclete sau locurilor amenajate în acest scop;
 6. utilizarea tricicletelor în mod necorespunzător sau de către alte persoane prevăzute la art.3, alin. 2 și 3.

(2)  Pe lângă sancţiunea contravenţională principală stabilită în prezentul Regulament, se poate aplica şi sancţiunea contravenţională complementară de anulare a contului și / sau după caz a abonamentului.  

(3)   Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei, se va stabili în sarcina contravenientului şi obligaţia achitării pagubelor constatate în cuantumul stabilit.

(4) Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se constată prin procese verbale de constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale și se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice. 

(5)  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţi constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului Sibiu. 

(6)  Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde mențiunile obligatorii prevăzute în O.G nr.2 / 2001 cu modificările și completările ulterioare.

(7) Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile  O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.